Sample Text

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση των κειμένων και εικόνων του ιστολογίου χωρίς την αναφορά στην πηγή: ΛΑΛΑ ΤΟ ή lala-to.blogspot.com

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ        SOCIETY STUDIES OF EYBOEAN                       
  ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                    LOCAL BRANCH OF ALIVERI
Τ.Κ 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ                                                                                  GR – 34500  ALIVERI
   ΤΗΛ – FAX: 22230 23244                                                  TEL : 22230 23244               
ΑΛΙΒΕΡΙ     19/9/2014                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.
                                   

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                  
Τον τελευταίο καιρό χωρίς ουσιαστική  ενημέρωση των πολιτών από τους αρμόδιους φορείς, προγραμματίζεται από την πολιτεία εγκατάσταση και νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή μας, στα πλαίσια δημιουργίας περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στον Νότιο Ευβοϊκό –από Ακτή Νηρέως έως και τον ¨όρμο Αλμυροποτάμου- καθώς και μετεγκατάσταση μονάδων από άλλες περιοχές.
Το Τοπικό Τμήμα Αλιβερίου της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών εκφράζει δημόσια την αντίθεσή του με τέτοιου είδους σχεδιασμούς.
Οι ήδη υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες έχουν επιφέρει μεγάλη μόλυνση και ρύπανση και θεωρούμε ότι η περιοχή είναι ήδη κορεσμένη. Περαιτέρω αύξηση των ιχθυοτροφείων θα συντελέσει στην οικιστική και τουριστική υποβάθμιση της περιοχής χωρίς κανένα  ουσιαστικό όφελος για το Αλιβέρι και τα άλλα παραθαλάσσια χωριά.
     Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας                                                                                                                   
    Γ.     ΤΖΑΝΗΣ                                           Θ.  ΓΚΕΚΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                                

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Μπουραντάς στην σχετική Απόφασή του αναφέρει ότι: "Ορίζουμε εντεταλμένο σύμβουλο τον κ. Πιλάτη Ιωάννη με σκοπό την πραγματοποίηση επαφών, τον προγραμματισμό συναντήσεων στους τομείς Υγείας- Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και σε άλλους τομείς που θα κριθεί αναγκαίο από τον Δήμαρχο. Στις συναντήσεις που θα προγραμματιστούν θα συμμετέχει κατά περίπτωση ο Δήμαρχος ,οι καθ΄ ύλη αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες"

Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΝΤΕΛΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΣτην σχετική Απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Μπουραντάς αναφέρει ότι «Ορίζουμε εντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Αμπελιώτη Ευάγγελο με σκοπό, τον προγραμματισμό συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη, με οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς με την συμμετοχή του Δημάρχου, των καθ΄ ύλη αρμόδιων Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου όπως είναι η ανάπτυξη σε όλους τους Τομείς η κατασκευή υποδομών, η προώθηση της απασχόλησης, η εξασφάλιση πιστώσεων για την επίτευξη των επιδιώξεων του Δήμου.»

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


Ο κ. Μπόκαρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος-χωρίς αντιμισθία αρμόδιςο για θέματα  Οικονομίας-Διοίκησης-Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οργάνωσης – Πληροφορικής, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Για θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών
β) Την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαιθρίων  εμπορικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο του πλανοδίου εμπορίου και την εν γένει λειτουργία  των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
γ) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των διοικητικών, οικονομικών υπηρεσιών καθώς  και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
δ) Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων της ΔΕ.Ταμυνέων
ε)Την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε. Ταμυνέων.
 Εξουσιοδότηση Υπογραφών:
1.Υπογράφει τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών γάμων καθώς και τις πράξεις προσδιορισμού  επωνύμου τέκνων,
2.Υπογράφει θέματα για τις πολιτογραφήσεις-ιθαγένειες αλλοδαπών.
3.Υπογράφει τι άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών  καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεως και αποσφραγίσεων αυτών.
4.Υπογράφει τις άδειες λαϊκών αγορών και κάθε έγγραφο που αφορά στην άσκηση του  υπαιθρίου εμπορίου.
Ο Αντιδήμαρχος Μπόκαρης Γεώργιος ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής Ποιότητας  Ζωής.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Μπόκαρη Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα  αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκο Νικόλαο.

Ο κ. Μπαράκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος-με αντιμισθία σε θέματα Καθαριότητας –  Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, Πολιτικής Προστασίας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον οποίο μεταβιβάζει τις  παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Υπεύθυνο στον τομέα της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
β) Υπεύθυνο στον τομέα Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
γ) Για θέματα Τοπικής –αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης
δ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων Ηλεκτροφωτισμού, Υδραυλικών και  Γεωπονίας
2ε) Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
στ) Για θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού .
ζ) Τον συντονισμό των συνεργείων συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων.
η)Την ευθύνη του Μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων.
Εξουσιοδότηση Υπογραφών:
Υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.
Τον αντιδήμαρχο κ. Μπαράκο Νικόλαο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,  αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μπόκαρης Γεώργιος.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΊΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

                                                                        Αλιβέρι 18-9-2014
                                                                    
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου εκλήθη από κατοίκους του Αγίου Λουκά  να εκφέρει  γνώμη  σχετικά με εγκατάσταση μονάδα καύσης βιοαερίου  στη θέση «Βάγια »Αγίου Λουκά
Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την  ανάπτυξη άλλα και την ποιότητα ζωής του τόπου τους.
Έχοντας πλήρη και υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση για το πρόβλημα που τους απασχολεί αναλαμβάνουν και το κόστος των επιλογών τους
Ακόμα και η πιο φιλοπεριβαλλοντικά επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν γίνεται αποδεκτή από την τοπική κοινωνία
Μονάδες που χρησιμοποιούν φυτικά και ζωικά απόβλητα για παραγωγή ενεργείας και λιπάσματος (κομπόστ) είναι μια οικολογικά αποδεκτή πρακτική, γιατί ιδίως τα ζωικά απόβλητα δεν απορρίπτονται ανεξέλικτα παντού ρυπαίνοντας έδαφος αέρα και ιδίως τα νερά
Η εγκατάσταση της μονάδας καύσης βιοαέριο για παραγωγή ενέργεια ς στον Άγιο Λουκά σε θέση κοντά σε υπόγεια νερά και η χρήση ζωικών απόβλητων σε ποσότητες που δεν μπορούν να καλύψουν οι κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής άρα θα απαιτηθούν μεταφορά ζωικών αποβλήτων από άλλες περιοχές καθιστούν την μονάδα προβληματική στην εγκατάσταση της και εύλογα δημιουργεί  ανησυχίες και φοβίες στους κάτοικους .
Ενδεικτικά μπορεί να αναφέρουμε σχετικά με την ΜΠΕ
- την απουσία υδρογεωλογικής μελέτης της περιοχής,
-τι γίνεται με την διάθεση του υγρού λιπάσματος κατά τους μήνες ΝΟΕ-ΔΕΚ-ΙΑΝ. επειδή δεν μπορεί να αποθηκευτεί στη δεξαμενή ,αυτό θα πρέπει να αποθηκευτεί.
-στην μεσοφιλη ΑΧ(30-40 C)πως εξασφαλίζεται η εξάλειψη των παθογόνων.
Αποτελεί υποχρέωση της πολιτεία ς άλλα και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης να εξασφαλίζουν την πλήρη πληροφόρηση και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής πριν την λήψη οιασδήποτε απόφασης, πράγμα που στην προκειμενη περίπτωση δεν έγινε.
Το γεγονός ότι η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδοτησης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθει πρέπει να γίνουν άμεσα:
α) Η νέα Δημοτική Αρχή να οργανώσει ανοιχτη Λαικη Συνέλευση με την παρουσια των Αιρετων των Περιφερειακων Υπηρεσιων που έχουν δώσει τις σχετικές εγκρισεις άλλα και οι επιστημονικοι φορείς όπως Τεχνικό Επιμελητήριο, Γεωτεχνικο Επιμελητήριο
β) Κατοπιν αυτού να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην εξέλιξη μιας τέτοιας διαδικασίας ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβέρίου αφού ενημερωθεί και για την υδρολογική μελέτη που είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να φέρει, θα διατυπώσει συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
                 Για το Δ.Σ
                Ο πρόεδρος

                 Γ.Λαγανάς

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ 1.861.769 ευρώ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ 17 ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

Άμεσα αναμένεται να υπογραφεί η απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την απόδοση από τη ΔΕΗ του 1% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από ανεμογεννήτριες και μικρά υδροηλεκτρικά στις τοπικές κοινωνίες, μετά την επαναδιατύπωσή της από το υπουργείο.
Σχετικά με το θέμα, ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε τα εξής στον Τύπο:
 «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΗ αντί να χρεώνονται, θα πιστώνονται οι οικιακοί καταναλωτές των 272 χωριών της χώρας όπου έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα. Θα κατανεμηθεί ένα συνολικό ποσό άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί την αθροιστική αξία των ετών 2011, 2012, 2013.
Με την επιστροφή αυτή ανταποδίδεται σε κάθε νοικοκυριό ένα ποσό που να συμβολίζει την ανταπόκριση της κοινωνίας και του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος στην όποια επιβάρυνση έχει υποστεί. Σχεδόν διπλάσιο ποσό αποδίδεται επιπροσθέτως και στους Δήμους που ανήκουν οι Δημοτικές αυτές Ενότητες. Με την ευκαιρία αυτή, κάνω έκκληση προς τους δημάρχους, υλοποιώντας την πραγματική βούληση του νομοθέτη, να αξιοποιούν τα ποσά αυτά που τους αποδίδονται σε παρεμβάσεις αποκλειστικά στις ίδιες τις Δημοτικές Ενότητες που φιλοξενούν τις ΑΠΕ για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης.
Τα συνολικά 35 εκατομμύρια ευρώ για τα τρία τελευταία έτη αποδίδονται στους κατοίκους των 272 αυτών χωριών και μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση αλλά ταυτόχρονα και μια καλή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών».

Στην Νότια Εύβοια θα αποδοθούν συνολικά 1.861.769 Ευρώ 

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ            1.253.933 Ευρώ

 91510401 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5.305
 91510104 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 25.789
 91510305 ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 47.360
 91510202 ΚΟΜΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 322.620
91510306 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.856
91510307 ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 84.693
 91510402 ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 260.876
 91510403 ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 13.806
91510308 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 185.033
91510106 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.051
91510404 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 96.219
91510309 ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 94.867
 91510405 ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 97.458

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  607.836 Ευρώ 
 91520201 ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 168.309
 91520204 ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 288.388
 91520205 ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 46.042
91520507 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 105.097

Αν λάβουμε υπόψη το ανακοινωθέν από τον Υπουργό ότι "σχεδόν διπλάσιο ποσόν αποδίδεται στους Δήμους για έργα στα συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα" μπορεί κανείς να υπολογίσει τα έσοδα των Δήμων στην τριετία 2011-2013 λίγο πιο κάτω από το διπλάσιο του ποσού που αναλογεί για τους οικιακούς χρήστες σε κάθε χωριό. 

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΑΚΑΣ"

ΑΥΛΙΔΑ 16/9/14

                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ στην μνήμη του Γιώργου Τσομάκα που έχασε την ζωή του στης 13 Απριλίου από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 34 ετών. Ο Γιώργος ήταν αθλητής του μπάσκετ και αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Αρτάκη, την Κύμη, την Έξω Παναγίτσα, τον Φάρο και το Αλιβέρι, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν  στην Αυλίδα. Παράλληλα ήταν και πολύ πετυχημένος αθλητής του body building. Ο αγαθός μας γίγαντας ήταν από τα πιο αγαπητά παιδιά στον χώρο και αυτά τα 3 χρόνια που ήταν κοντά μας στην Αυλίδα υπήρξε υπόδειγμα ήθους, καλοσύνης, ψυχής και αγωνιστικότητας, ενώ το χιούμορ του μας φώτιζε όλους.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας τιμώντας τα ήθος και την συνεισφορά του στην ομάδα αποφάσισε να καθιερώσει κάθε χρόνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου τουρνουά μπάσκετ με την επωνυμία «Γιώργος Τσομάκας».
Φέτος το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Αυλίδας, με την συμμετοχή του Προμηθέα Χαλανδρίου (Γ’ εθνική), του Κάδμου Θηβών (Γ’ εθνική), του Αλέξανδρου Αρτάκης και της ομάδας μας.
Το πρόγραμμα :
Σάββατο 27/9
6.00μμ  Προμηθέας Χαλανδρίου –  Κάδμος Θήβας
8.00μμ Αυλίδα –  Αλέξανδρος Αρτάκη
Κυριακή 28/9
6.00μμ Μικρός τελικός
7.45μμ Τελετή μνήμης
8.00μμ Μεγάλος τελικός
Σας περιμένουμε να τιμήσουμε όλοι μαζί την μνήμη του  Γιώργου και να απολαύσουμε ωραίο μπασκετικό θέαμα .

                                  Εκ της διοικήσεωςΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ

Του Ανταποκριτή μας στον Οξύλιθο

Το καλό κλίμα μετάβασης που επιδιώκει ο νέος Δήμαρχος φαίνεται ότι δεν άγγιξε τον Οξύλιθο. Σούρουρο τον τελευταίο καιρό για την διαδοχή στην Προεδρία του χωριού μας. Φταίει το δράμα του δημοτικού συμβούλου κ. Δημητρίου Θωμά και η άρνηση του να δεχτεί την πραγματικότητα. Έστειλε την κουνιάδα του(Δημοτική Σύμβουλο κ. Μπάτσα)  να παραστεί σε κάποια διαδικασία παραλαβής και παράδοσης στον Οξυλιθο και αυτή από κακή συνηθεια έκατσε στο τραπέζι της συνεδριάσεως (όπως τον παλιό καλό καιρό) και έδινε εντολές στο γραμματέα πως θα κρατήσει τα πρακτικά Ο απερχόμενος πρόεδρος και σημερινός σύμβουλος κ Κων/ος Τριανταφυλλου την επανέφερε στην πραγματικότητα κατέθεσε το παρακάτω έγγραφο και έδωσε τέλος στην όλη διαδικασία
Ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Θωμάς ανακάλυψε ότι ο απερχόμενους πρόεδρος δεν παρέδωσε το κλειδί της Κοινότητας, αλλά για το περιεχόμενο του έγγραφου δεν ανέφερε κουβέντα τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτό το έγγραφο έχει ως εξής: 

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΝΑΡΙΑΣ

Συνάντηση Μίλτου Χατζηγιαννάκη-Κυριάκου Αντωνόπουλου
Πηγή: SYMPAN.GR ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη, 10/9/14, ο Δήμαρχος Σκύρου, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, κ. Κυριάκου Αντωνόπουλου,  συναντήθηκε μαζί του στο γραφείο του Λ.Τ. Σκύρου, σε μια τρίωρης διάρκειας ενημέρωση,  για το Λιμάνι και τα Λιμενικά Θέματα της Σκύρου.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος «ξεναγήθηκε» στους λιμενικούς χώρους, τις εγκαταστάσεις του Λιμανιού και του τουριστικού καταφυγίου και εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το επίπεδο των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και για τον πλήρη εξοπλισμό του Λ.Τ. Σκύρου σε έγγραφα νομοθετικού και διοικητικού περιεχομένου, που αποτελούν εγγύηση αλλά και προϋπόθεση για τις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο Λιμένα.
Η συνάντηση αυτή του Δημάρχου Σκύρου και του Προέδρου του Λ.Τ. Σκύρου χαρακτηρίστηκε από την ταύτιση των θέσεών τους σε ό,τι αφορά τα Λιμενικά Θέματα, τις προοπτικές και τον τρόπο της μελλοντικής ανάπτυξης του Λιμένα της Λιναριάς και των υπό εξέλιξη πρωτοβουλιών του Λ.Τ. Σκύρου (Υδατοδρόμιο–Παράκτιος σταθμός καυσίμων- Λιμένας είσοδος-έξοδος Χώρας) αλλά και τις περαιτέρω αναπτυξιακές προσδοκίες (Λιμενικές  επεκτάσεις–Περιφερειακός Λιναριάς) που πρέπει να γίνουν με τη δράση και τη συνδρομή του  Δήμου.
Στα γενικότερα Λιμενικά της Σκύρου (Αχίλλι-Κυρά Παναγιά-Πεύκος-Καλαμίτσα- προστασία  παραλίας Γυρίσματα–Μαγαζιά-Αλιευτικό Μώλος), διαπιστώθηκε ταύτιση ιδεών σε ό,τι  αφορά τις λύσεις που συζητήθηκαν.
Τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Λ.Τ. Σκύρου απασχόλησαν θέματα της Εθνικής Λιμενικής  Πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται σήμερα, και οι επιπτώσεις που τυχόν μπορεί να προκληθούν στα συμφέροντα της Σκύρου με τον τρόπο που ασκείται. Κυρίαρχο ρόλο στη συζήτηση είχε και το σκέλος των ενεργειών που από κοινού θα απαιτηθούν για να διατηρήσει το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου την αυτονομία του ώστε να υπάρξει κοινή δράση, αλλά και  καθολική αντίδραση σε τυχόν απόπειρα κατάργησης, συγχώνευσης ή υποβάθμισης του  Φορέα. Κοινή στόχευση του Δήμου και του Λ.Τ. Σκύρου θα είναι η διαφύλαξη του  δικαιώματος της τοπικής διαχείρισης και η λειτουργική αυτοτέλεια του Λιμένα, ο οποίος  λειτουργεί ως μοχλός Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Νησιού και η αποτροπή της  ιδιωτικοποίησης του τουριστικού λιμένα της Σκύρου (υπόθεση δήμου Σκύρου κατά της  παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ του τουριστικού λιμένα, η οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο της  Επικρατείας).
Ο Δήμαρχος διαπίστωσε το βαθμό δυσκολίας της διαχείρισης του Λ.Τ. Σκύρου, το οποίο, ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης και χωρίς να διαθέτει προσωπικό, έχει διαρκείς -υπό την απειλή  ποινών- υποχρεώσεις προς τις προϊστάμενες Υπηρεσίες & Υπουργεία, αλλά και υφίσταται  συνεχείς οικονομικούς ελέγχους με τακτικές υποβολές αναφορών (ΥΠ.ΟΙΚ. – ΥΝΑ- ΕΛ.ΣΤΑΤ- ΔΟΥ), κατάθεση προϋπολογισμών ανά 6μηνο και συνεχείς εφαρμογές μνημονιακών  υποχρεώσεων.
Κοινή παραδοχή αποτέλεσε το γεγονός ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η διαχειριστική επάρκεια του Λ.Τ. Σκύρου, να είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων του και η διασφάλιση του
Λιμανιού, θα πρέπει να διαφυλαχτεί η κεκτημένη διοικητική εμπειρία και στελέχωση. Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Λ.Τ. Σκύρου συμφώνησαν να επαναλαμβάνουν τις συναντήσεις τους τακτικά ώστε να αλληλοενημερώνονται και να αναλαμβάνουν κοινή δράση, όπου αυτό απαιτείται.

Σκύρος, 11/9/2014
Ο Δήμαρχος Σκύρου                                                       Ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Σκύρου
Μίλτος Χατζηγιαννάκης                                                         Κυριάκος Αντωνόπουλος 

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΥΡΙΑΝΟΥΣΑθλητικός & Πολιτιστικός Σύλλογος                      
« ΠΥΓΜΗ » Σκύρου
Ο  Ελληνικός  Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με τον Ιωάννη Ευγενικό και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πυγμή» Σκύρου, θα επισκεφτεί το νησί μας για να πραγματοποιήσει δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις στους κατοίκους του νησιού.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν  στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου στις 27/9 από τις 9:30 το πρωί, κατόπιν ραντεβού.
Οι ειδικότητες των Ιατρών είναι:
Καρδιολόγος, Ενδοκρινολόγος, Ρευματολόγος, Κυτταρολόγος , Δερματολόγος
H οργάνωση και η υλοποίηση πραγματοποιείται με την συνεργασία του Δήμου Σκύρου, της Σκύρου Ναυτικής Εταιρείας, του Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου και του ξενοδοχείου Νεφέλη. 
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2222091964 & 2222092060

ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΓΙΑ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ Ο "ΑΧΙΛΛΕΑΣ" ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΕΙ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ

ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σκύρος 15/9/2014
ANAKOIΝΩΣΗ
"Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω του υποχρεωτικού δεξαμενισμού του πλοίου μας, από την Δευτέρα 6/10/2014 και για χρονικό διάστημα 4 ημερών περίπου, ΔΕΝ θα εκτελεστούν δρομολόγια με το Ε/Γ – Ο/Γ ΑΧΙΛΛΕΑΣ.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας"

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την προσεχή Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου. Μεταξύ αυτών είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο του πολύπαθου Ινστιτούτου Γεωργίου Παπανικολάου. Είναι μία καλή στιγμή την οποία η νέα Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να υποτιμήσει για να συγκροτηθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπα κύρους ικανά να τροχιοδρομήσουν το Ινστιτούτο στην αρχική του αποστολή και να το καταστήσουν κέντρο έρευνας και προώθησης των επιστημονικών του σκοπών. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου πρέπει να αποκατασταθεί η Επιστημονική Επιτροπή με επιστήμονες διεθνούς κύρους. Ένα τέτοιο θεσμό έχει ανάγκη η Κύμη, η περιοχή και η Εύβοια και όχι ένα κοινό δημοτικό νομικό πρόσωπο πολιτιστικού και εκδρομικού χαρακτήρα. Εξάλλου από την Απόφαση της αυτή θα δείξει και τα πρώτα δείγματα γραφής. Ιδού η Ρόδος λοιπόν….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  19 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα 
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014
4. Διάθεση πιστώσεων
Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Γιάννης Μπενάκης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει την 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμορφώσεις – διανοίξεις δρόμων έδρας Δήμου» (εισηγητρια κα Σκιάνη)
2. Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Προσθήκη στο 2ο ΔΣ Κύμης» (εισηγήτρια κα Σκιάνη)
3. Έγκριση ή μη παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης» (εισηγήτρια κα Σκιάνη)
4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τραπεζών για συνεργασία με Τράπεζα (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
7. Έγκριση ηλεκτροδότησης  παροχών ρεύματος στο παζάρι Αυλωναρίου (εισηγητής κ. Κούκης)
8. Σχετικά με τους  ορκωτούς  λογιστές, για τον έλεγχο χρήσης των ετών 2011, 2012, 2013 (εισηγητής Δήμαρχος)
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου  (εισηγητής Πρόεδρος)
10. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/βμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου (εισηγητής Πρόεδρος)
11. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτ/βμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου (εισηγητής Πρόεδρος)
12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚΑ (εισηγητής Πρόεδρος)
13.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής Πρόεδρος)
14.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» (εισηγητής Πρόεδρος)
15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α. (εισηγητής Πρόεδρος)
16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής Πρόεδρος)
Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΩΡΩΠΟΥ


(Δήλωση)

Ασημίνα Καραμπέτσου
Δημοτική Σύμβουλος Ερέτριας
Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Δ. Ερέτριας
Με γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (06/02/2014), από τον Νοέμβριο του 2014 διακόπτεται η λειτουργία της γραμμής Ωρωπού – Ερέτριας για τους χειμερινούς μήνες έως και τον Απρίλιο του 2015 και τροποποιείται συνολικά η λειτουργία της γραμμής. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή βγήκε με γνώμονα τις αποφάσεις των πλοιοκτητών να διατηρούν τα πλοία στη γραμμή μόνο για την περίοδο της αυξημένης τουριστικής κίνησης, περίοδο που τους διασφαλίζει υπερκέρδη, ενώ τους χειμερινούς μήνες αφήνουν τους κατοίκους της περιοχής, τους εργαζομένους που κινούνται καθημερινά, απομονωμένους.
Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, σύμφωνα με την κατεύθυνση 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που συμφώνησαν τότε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΝ-σήμερα ΣΥΡΙΖΑ) για την άρση του καμποτάζ, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία από το 2001.
Από το 2001 και μετά κατεδαφίζεται ό,τι εμποδίζει την ελευθερία δράσης του εφοπλιστικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της κερδοφορία του. Καταργείται η υποχρεωτική 10μηνη δρομολόγηση και η ναυτολόγηση των ναυτεργατών, τροποποιούνται οι οργανικές συνθέσεις, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα στοιχειώδη μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Ταυτόχρονα δίνονται μια σειρά από φοροελαφρύνσεις, αφορολόγητο πετρέλαιο κλπ.
Οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα και όλοι οι επίδοξοι διάδοχοί τους, εφαρμόζουν και εξυπηρετούν κατά γράμμα τις πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ και για αυτό το τομέα. Κατευθύνσεις που προφανώς καθορίζονται από τα συμφέροντα εφοπλιστών και πλοιοκτητών. Πολιτικές που από τη μια δίνουν σωρηδόν επιδοτήσεις στους εφοπλιστές και από την άλλη αφήνει ακάλυπτες ολόκληρες περιοχές από ακτοπλοϊκή κάλυψη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τη δρομολογιακή περίοδο που διανύουμε (1/11/2013 έως 31/10/2014), σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας, το ποσό που έχει καθοριστεί για 25 «άγονες γραμμές», είναι στο σύνολο 416.645,90€ το δρομολόγιο.
Τέλος, για να μην παίζουμε κρυφτό σε ένα τόπο τόσο μικρό για να χωρέσει όλους όσους θέλουν να κρυφτούν πίσω από την αγωνία του κόσμου για το θέμα, υπενθυμίζουμε ότι ευθύνες για τη κατάσταση έχουν και οι δημοτικές αρχές, νυν και πρώην που όλα αυτά τα χρόνια έχουν εμπλοκή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο ζήτημα. Τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούν με τις αποφάσεις τους; Άρχισαν με τη σύμπνοια τους στη δημιουργία λιμενικών ταμείων σε Ερέτρια και Ωρωπό, στη μετέπειτα ενσωμάτωσή τους σε ΑΕ που τελικά ανοίγει το δρόμο για παραχώρηση λιμένων και αιγιαλού σε ιδιώτες. Ενώ ο κόσμος της περιοχής έχει συμφέρον από τη διατήρηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, οι τοπικοί διοικούντες σφύριζαν αδιάφορα όσο καιρό παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση (οι πλοιοκτήτες επειδή θέλουν να βγάζουν περισσότερα κέρδη να κλείνουν μια γραμμή) δήθεν γιατί ήταν θέμα «πολιτικής και όχι της τοπικής διοίκησης». Μια φράση που την ακούμε συνεχώς από το στόμα τους όταν προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου για να μην δει ότι η αυτοδιοίκηση περισσότερο από ποτέ, στις μέρες μας έχει το ρόλο της απευθείας εφαρμογής των αποφάσεων της Κυβέρνησης και της ΕΕ.      
Καλούμε τα σωματεία, τους συλλόγους, τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής να διεκδικήσουμε:
√       Σύγχρονα και ασφαλή πλοία για καθημερινή, τακτική σύνδεση Ερέτριας – Ωρωπού καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
√       Κατάργηση του Ν.2932/2001. Όχι στην άρση του Καμποτάζ.
√       Πλήρωμα στα πλοία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που θα καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις των ναυτεργατών.
√       Δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα ακτοπλοϊκών, που θα εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και την ανάπτυξη του τόπου.

Ερέτρια 16/9/2014
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Δημοτική Σύμβουλος, Καραμπέτσου Ασημίνα

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοίνωση
Στην σημερινή του συνεδρίαση (15-9-2014), το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς συζήτησε τα εξής θέματα,  εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης, στα οποία οι Ενεργοί Πολίτες κατέθεσαν τις εξής προτάσεις.
1.Διόδια
Στο θέμα των διοδίων υποστηρίξαμε ότι με αφορμή τα τελευταία προβλήματα που εμφανίσθηκαν στην Φθιώτιδα, (αύριο στο δρόμο Σχηματάρι – Χαλκίδα, ένα δρόμο που έγινε πολύ πρόχειρα, με πολλά επικίνδυνα σημεία, χωρίς φωτισμό και με πολλές κακοτεχνίες), υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα νομιμοποίησης, που συνδέεται με τις συμβάσεις παραχώρησης, τον καθορισμό του κόστους διέλευσης, την έλλειψη εναλλακτικού οδικού δικτύου και την δημιουργία παράπλευρων διοδίων. Χρειάζεται να διερευνηθεί και στη νομική του διάσταση το πρόβλημα και συμφωνήσαμε στην συγκρότηση επιτροπής στην οποία θα πάρουμε μέρος για να εξετάσει το θέμα από όλες τις πλευρές. Δεν συμφωνούμε με γενικούς αφορισμούς του τύπου δεν πληρώνω, είτε να καταργηθούν τα διόδια σε όλη τη χώρα, όχι απλά γιατί είναι ανέφικτα, αλλά γιατί επί τοις ουσίας, η χρήση των κλειστών αυτοκινητοδρόμων, παρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες στους χρήστες και αυτό έχει ένα κόστος. Εκείνο που χρειάζεται να διασφαλιστεί είναι το κόστος αυτό να είναι δίκαιο (π.χ. χιλιομετρική χρέωση), να διατίθενται για την συντήρηση και αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου, να διασφαλιστεί η δημιουργία εναλλακτικού οδικού δικτύου για κάθε κλειστό αυτοκινητόδρομο και η απαλλαγή των κατοίκων των οικισμών που διέρχονται οι οδικοί άξονες, από το κόστος διέλευσης.
Με την ευκαιρία της συζήτησης για τα διόδια, καταθέσαμε πρόταση για μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις του, ώστε να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη αν γίνεται απόφαση, για την διεκδίκηση ένταξης και χρηματοδότησης των οδικών αξόνων της Εύβοιας από πόρους ενός Τομεακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τις υποδομές, αφού εξαιρέθηκαν από τα διευρωπαϊκά δίκτυα και με ευθύνη των προηγούμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών, πέρα των Κυβερνητικών ευθυνών.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ


Πραγματοποιήθηκε  στο δημαρχειο της Ερετριας συναντηση των επαγγελματιων που ασχολουνται με τον τουρισμο(ξενοδοχειακο τομεα και διαφημιστικο τομεα) μετα απο προσκληση της Δημαρχου,  Αμφιτριτης Αλημπατε.

Η συναντηση αυτη έχει  σκοπο να γινει μια πρωτη γνωριμια και να μπουν οι βασεις για μια στενη και καρποφορα συνεργασια προς οφελος των δημοτων και των επαγγελματιων. Ακομη, με τον τροπο αυτο η Δημαρχος και οι συνεργατες τους αποδεικνυουν οτι η τουριστικη αναπτυξη της περιοχης ειναι μεσα στις αμεσες προτεραιοτητες της.

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ


Άμεσα πρόκειται να μετακομίσει το Δημαρχείο στο κτίριο Καραμάνου το οποίο έχει προ διετίας τουλάχιστον μισθώσει ο Δήμος μετά από διαδικασίες διαγωνισμού αλλά η μετακόμιση δεν είναι υλοποιηθεί. Στο νέο κτίριο ασφαλώς θα είναι καλύτερη η συγκέντρωση και η χωροθέτηση των υπηρεσιών, ανάλογη των αναγκών αλλά και του κύρους του Δήμου. Το κτίριο δωρεάς Μπακόλα, δηλαδή το σημερινό Δημαρχείο μπορεί να στεγάσει την Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου αλλά και άλλες πολιτιστικές ή κοινωνικές δομές του Δήμου.
Λέγεται ότι στα σχέδια του Νέου Δημάρχου, εφόσον μπουν σε τάξη τα οικονομικά είναι η κατασκευή νέου Δημαρχείου- Διοικητηρίου αντάξιου του Δήμου και των αναγκών του.
Αυτά τα σχέδια εξαρτώνται ασφαλώς και από τις πολιτικές εξελίξεις εφόσον η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει προαναγγείλει την κατάργηση του Καλλικράτη και την ανασύσταση των πέντε Δήμων της περιοχής ή έστω τριών.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΖΗΤΑ Ο ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου έχοντας υπόψη :
-         τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
-         τον ΟΕΥ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους,
σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών του Δημάρχου οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα :
1. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων
2. Μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων
3. Μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
4. Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα οργάνωσης και υποστήριξης γραμματείας δημοτικών οργάνων
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :
•Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
•Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής για τις περιπτώσεις 1 έως 3 και Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίπτωση 4.
•Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής  συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, να διαθέτει εμπειρία σε αντικείμενο αντίστοιχο και ειδικότερα να έχει προηγούμενη συνεργασία με ΟΤΑ πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή εταιρεία αυτών, να έχει παρακολουθήσει και διαχειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα και κοινοτικά προγράμματα.
•Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και αντίστοιχη τουλάχιστον οκταετή (8) εμπειρία στη διαχείριση και επίβλεψη τεχνικών έργων υποδομής νομαρχιακού ή τοπικού επιπέδου.
•Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συμβούλου σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΤΕ και να έχει πενταετή (5) εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
•Ειδικότερα για την θέση Ειδικού Συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα οργάνωσης και υποστήριξης γραμματείας δημοτικών οργάνων πρέπει να διαθέτει Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τουλάχιστον δεκαετή (10) εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
Η πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Συμβούλου και  Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και  να συνοδεύονται επίσης με :
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
3.Βιογραφικό σημείωμα.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
•ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007)
•τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή
5.Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.....


 
 Του Μπάμπη Γκαρούτσου
Τρία χρόνια  σήμερα πέρασαν, από τον  Θάνατο  του  πρώην  Δήμαρχου Κονιστρών, Δημήτρη  Παπαναστασίου, αφήνοντάς  ορφανή την τοπική  αυτοδιοίκηση, ένα δυσαναπλήρωτο  κενό  για  τον τόπο  μας, από τον πατέρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που την υπηρέτησε  πιστά  πάνω από 30 χρόνια.
Πραγματικός  δάσκαλος  για  τον τόπο αφιέρωσε  όλη του  την ζωή στο να προσφέρει στα κοινά, με αγάπη για  προσφορά  με καινοτόμες  ιδέες, έβαλε την  πινελιά του  στην αλλαγή, στην αλλαγή του τόπου  με έργα, με δημιουργία.

 Το έργο που άφησε  μεγάλο και η προσφορά του στον τόπο , μακάρι να υπάρξουν  άξιοι  συνεχιστές των στόχων των οραμάτων του, να δείξουν τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση στον τόπο ,δίδαξε  την διασφάλισης  των θεσμών την  χρηστή  διοίκηση,  μια προσωπικότητα  ισχυρή, ένα όνομα  συνδεδεμένο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δημήτρης  Παπαναστασίου  ήταν  πραγματικά  ένα μεγάλο κεφάλαιο  για τον τόπο,  ήταν  ένας  διοικητικός  που πρόσφερε  την ζωή του  για  τα κοινά, ας  διδαχτούν όλοι από το έργο του ας συνεχίσουν τα οράματα και τις ιδέες  του  για έναν όμορφο τόπο, τόπο δημιουργίας…